Wireless

SHERBIMI ITCOM WIRELESS ESHTE PERSHTATUR PER NEVOJAT TUAJA

Sherbimi ITCOM Wireless eshte pershtatur per nevojat e lidhjes ne vende qe ende nuk arrihen nga rrjeti ADSL 2+, dhe Fiber Optike i Abissnet, por dhe i rrjeteve te tjera. Per shkak te kufizimeve te teknologjise, shpejtesite e garantuara nga Wireless jane me te uleta sesa nga ITCOM ADSL 2+. Kur zona e nje perdoruesi ITCOM Wireless arrihet nga rrjeti ADSL, ky i fundit, ka opsion te konvertohet ne ADSL 2+, PA ASNJE PAGESE SHTESE!

 

Paketat Wireless 1 Wireless 2 Wireless 3 Wireless 4 Wireless 6
Download
1 Mbps
2 Mbps
3 Mbps
4 Mbps
6 Mbps
Upload
512 Kbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
1 Muaj
1790 Lekë
2190 Lekë
2890 Lekë
3590 Lekë
4990 Lekë
3 Muaj
1690 Lekë
2090 Lekë
2790 Lekë
3490 Lekë
4890 Lekë
6 Muaj
1590 Lekë
1990 Lekë
2690 Lekë
3390 Lekë
4790 Lekë
12 Muaj
1490 Lekë
1790 Lekë
2590 Lekë
3290 Lekë
4690 Lekë
Tarife rregjistrimi
1000 Lekë
1000 Lekë
1000 Lekë
1000 Lekë
1000 Lekë